رد کردن لینک ها

مقالات

عملکرد سیستم حفاظت از جان (RCCB) کولر سلولزی آبی انرژی


ترموستات کولرهای سلولزی انرژی مجهز به سیستم محافظت از جان RCCB می‌باشد. بدین معنی که هرگاه در کولر انرژی نشتی جریان برق بیش از 30 میلی‌آمپر باشد، یا فرد دچار برق‌گرفتگی شود، سیستم به‌صورت خودکار در کمتر از 200 میلی‌ثانیه فرمان قطع دو قطب را می‌دهد و ضمن خاموش کردن کولر پیغام RCCB به همراه آلارم صوتی به نمایش درمی‌آید.

تفاوت RCCB های مکانیکی با سیستم RCCB ترموستات کولر انرژی در این است که RCCB های مکانیکی برای یک جریان نشتی خاص تولیدشده‌اند و بیش از 15 درصد خطادارند ولی مکانیسم الکترونیکی RCCB در ترموستات انرژی به این‌گونه است که جریان نشتی را با دقت یک میلی‌آمپر اندازه‌گیری می‌کند و به‌محض رسیدن به مقداری که برای آن تنظیم‌شده عمل می‌کند.

تنظیم ریموت کنترل رادیویی کولر سلولزی انرژی


با توجه به شکل ریموت کنترل کولر انرژی ، نحوه عملکرد هریک از کلیدهای ریموت رادیویی انرژی به صورت زیر می باشد.

 

1.      خاموش کردن پمپ

2.      روشن کردن پمپ

3.      موتور در حالت دور کند

4.      موتور در حالت دور تند

5.      روشن و خاموش کردن کولر آبی

6.      سوئیچ کردن بین حالت های دستی و اتوماتیک

 

روش شناسایی ریموت کنترلر به ترموستات کولر آبی انرژی (Pair کردن ریموت کولر انرژی به ترموستات)


1.      ترموستات در حالت خاموش قرار داده شود.

2.      کلید فن ترموستات به مدت 3 ثانیه نگه داشته شود.

3.      پس از شنیدن صدای آلارم کلید فن ترموستات رها شود.

4.      در حالتی که صدای آلارم به گوش می رسد، یکی از کلیدهای ریموت آنقدر نگه داشته شود تا صدای آلارم قطع گردد.

5.      در این صورت ریموت شناسانده شده و می توان از آن استفاده کرد.

توجه

به منظور تعویض باتری ریموت کولر آبی انرژی، در پشت ریموت درب پایینی را به صورت کشویی به پایین بکشید.